MẶT BẰNG TÒA CT2B

Mặt bằng tòa CT2B gelexia được thiết kế 16 căn/sàn, có 8 thang máy, diện tích từ 2 ngủ đến 3 ngủ, các phòng đều có nắng và gió tự nhiên.

 

MẶT BẰNG TÒA CT2B

+ Căn Loại A : 66.80 m2  – 2 Phòng Ngủ

+ Căn Loại B : 70.33 m2 – 2 Phòng Ngủ
 
+ Căn Loại C : 69.40 m2 – 2 Phòng Ngủ
 
+ Căn Loại D : 77.96 m2  – 2 Phòng Ngủ
 
+ Căn Loại E : 87.36 m2 – 3 Phòng Ngủ
 
+ Căn Loại F : 92.20 m2 – 3 Phòng Ngủ
 
+ Căn Loại G : 97.55 m2 – 3 Phòng Ngủ
 

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TÒA CT2B

MẶT BẰNG TẦNG 1 GELEXIA

MẶT BẰNG TẦNG HẦM 1

MẶT BẰNG TẦNG HẦM 2