MẶT BẰNG TÒA CT1

TỔNG THỂ MẶT BẰNG TÒA CT1 (Từ tầng 4- 31)

– Mặt bằng tòa CT1 Gelexia Riverside được chia làm 2 đơn nguyên, đơn nguyên 1 có 10 căn hộ/ sàn, đơn nguyên 2 có 10 căn hộ/sàn, với các diện tích đa dạng từ 2 cho đến 4 phòng ngủ, mỗi đơn nguyên có 4 thang máy..

 

MẶT BẰNG TÒA CT1 (MẶT BẰNG GELEXIA PREMIUM)

+ Căn Loại A : 76.16 m2  – 2 Phòng Ngủ

+ Căn Loại B : 76.93 m2 – 2 Phòng Ngủ

+ Căn Loại C : 89.20 m2 – 3 Phòng Ngủ
+ Căn Loại D : 110.74 m2  – 3 Phòng Ngủ
 

 

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TÒA CT1

MẶT BẰNG TẦNG 1 GELEXIA

MẶT BẰNG TẦNG HẦM 1 GELEXIA

MẶT BẰNG TẦNG HẦM 2 GELEXIA